Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är https://www.tantosfotvard.se. Hemsidan drivs av Tantos Fotvård med organisationsnummer 610430-XXXX och Rosenlunds Fotvård med organisationsnummer 640928-XXXX.

Vi värnar om din personliga integritet när vi behandlar dina personuppgifter och strävar alltid efter att hålla en hög nivå av dataskydd. Kontakta oss på rosenlundsgatan@tantosfotvard.se om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter eller hur vi arbetar med data- och integritetsskydd. 

Tantos Fotvård och Rosenlunds Fotvård är personuppgiftsansvariga.

Cookie-filer

Cookie kallas ibland för den svenska översättningen kaka, men vi kommer fortsättningsvis att använda oss av uttrycket cookie. Vi kan komma att använda cookies för att vår webbplats ska fungera ordentligt och för att du som besökare ska få en bra upplevelse. 

Cookie är namnet på en textfil som sparas på din enhet när du besöker en hemsida. Det spelar i regel ingen roll om du använder en dator, surfplatta eller mobil eftersom alla enheter med internetuppkoppling lagrar cookies. Cookies används bland annat för att analysera beteendet på hemsidan, föra statistik och anpassa annonsering. Detta för att exempelvis förbättra användarupplevelsen för besökaren eller utveckla produktutbudet på hemsidan.

Cookies kan delas upp i två olika typer. Permanenta cookies som sparas på enheten under en bestämd tid och sessionscookies som sparas tillfälligt medan besökaren är inne på hemsidan. Sessionscookies raderas så fort besökaren stänger ner sin webbläsare, medan permanenta cookies raderas antingen när tiden för cookien löper ut, eller när användaren själv raderar cookien. Beroende på vilken cookie och vad för syfte cookien har, så kan det krävas samtycke innan cookien placeras på enheten.

Cookies kan även vara förstapartcookies eller tredjepartcookies. Det vanligaste är förstapartcookies vilket är cookies som sätts på besökarens enhet av den som äger hemsidan. Tredjepartcookies sätts däremot av en annan part. Dessa cookies sätts oftast på besökarens enhet om denne klickar på så kallat inbäddat innehåll. Inbäddat innehåll är sådant som ser ut att tillhöra hemsidan men som egentligen länkar utanför hemsidan. Vanligt inbäddat innehåll är exempelvis filmklipp från Youtube.

Vill du få mer allmän information om cookies kan du besöka  www.pts.se/cookies.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

På denna webbplats kan vi komma att använda inbäddat innehåll. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi kan komma att dela din data med tredje part om det anses nödvändigt för att uppfylla våra åtagande gentemot dig som besökare när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär. Om din data delas med tredje part betraktas denne som personuppgiftsansvarig för din data. Samma höga krav på personuppgiftshantering ställs på eventuell tredje part och de lyder under samma lagstiftning (i EU/ESS avses Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR). 

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du är bosatt inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet (EES) eller inom en annan jurisdiktion som har liknande dataskyddslagar, har du under vissa omständigheter följande rättigheter:

Rätten att veta hur vi använder din information och får tillgång till din information; rätten att få din information åtgärdad eller raderad, eller sätta begränsningar för hantering av din information; rätten att invända mot hanteringen av din information, till exempel för direkt marknadsföring; rätten att få information som du lämnat till oss på ett automatiserat sätt returnerad till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Om detta inte går skickas det direkt till ett annat företag där detta är tekniskt genomförbart (dataportabilitet); rätten att återkalla ett tidigare samtycke omfattas av lagliga eller avtalsmässiga begränsningar; rätten att invända mot alla beslut som grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering; och rätten att klaga till den tillsynsmyndighet som ansvar för dataskyddsfrågor.

Om vi har någon information om dig som är felaktig eller om det finns några ändringar angående dina uppgifter, vänligen meddela oss så att vi kan hålla våra uppgifter korrekta och aktuella.

Om du återkallar ditt samtycke till användandet av din personliga information för de ändamål som anges i vår Integritetspolicy kan vi inte ge dig tillgång till alla, eller delar av vår webbplats eller våra tjänster.

Vart vi skickar dina upgifter

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen inom EU/EES. Vi arbetar aktivt för att skydda all data i våra egna IT-system, inklusive dina personuppgifter. Detta gör vi med hjälp av kontinuerlig uppföljning och förbättring utav våra säkerhetsrutiner. För viss behandling kan vi vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES: Detta kan vara med företag som tillhandahåller tjänster såsom: e-postutskick, hosting, dataanalys, kundservice och marknadsföring. Dessa företag saknar lagligt stöd att använda dina personuppgifter annat än till tjänsten de tillhandahåller oss. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga tekniska och legala åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Inställningar
Youtube
Samtycke för att visa innehåll från - Youtube
Vimeo
Samtycke för att visa innehåll från - Vimeo
Google Maps
Samtycke för att visa innehåll från - Google
Spotify
Samtycke för att visa innehåll från - Spotify
Sound Cloud
Samtycke för att visa innehåll från - Sound